பெத்தேல் மாநகரப் பேராலயம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.

புதியவரா

வரவேற்கிறோம்!

எங்கள் போதகர்

எங்கள் போதகர்கள் மற்றும் தலைமைத்துவக் குழுவைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள

எங்கள் தரிசனம்

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

பெத்தேலில் என்ன நடக்கிறது?
The Teachings Library
சமீபத்திய
தேவன் மறக்கப்பண்ணினார் 17 - September - 2023

Pr. Joel Thomasraj

# Title Speaker Series Date Media
1 தேவன் மறக்கப்பண்ணினார் Pr. Joel Thomasraj - 17 - September - 2023
2 ஆவிக்குரிய நிலையைப் பரிசோதிப்பதற்கான 7 கேள்விகள் பாஸ்டர் டெரி பிரகாசம் - 10 - September - 2023
3 உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய 2 முக்கிய வார்த்தைகள் (ஆனால் தேவன்) சங்கை டேவிட் பிரகாசம் - 03 - September - 2023
4 திரும்ப கட்டப்படுவீர்கள் EVA.டேவிட் விஜயகாந்த் | DR. ஜெசிந்த் டேவிட் - 27 - August - 2023
5 நம்முடைய கண்களை திறந்திடும் ஜெபம் பாஸ்டர் டெரி பிரகாசம் - 20 - August - 2023
6 தடைகளைத் தகர்க்கின்ற தேவன் சங்கை டேவிட் பிரகாசம் - 13 - August - 2023
7 யாபேசின் ஜெபம் பாஸ்டர் டெரி பிரகாசம் - 06 - August - 2023
8 நடு இரவில் சத்துருக்களை ஜெயிப்பது எப்படி? சங்கை டேவிட் பிரகாசம் - 30 - July - 2023
9 உங்கள் சுதந்திரங்களை உரிமை பாராட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சங்கை டேவிட் பிரகாசம் - 23 - July - 2023
10 தாண் கோத்திரத்திலிருந்து 3 பாடங்கள் ஐக்கியத்தை விரும்பாத கோத்திரம் பாஸ்டர் டெரி பிரகாசம் Part-3 16 - July - 2023
சேவைகள்
Image of New Believers
BCC நெஸ்ட் தமிழ் ஞாயிறு பள்ளி

ஒவ்வொரு ஞாயிற்று கிழமைகளிலும்

காலை: 7 மணி முதல் 8:30 மணி வரை

9:30 மணி முதல் -11 மணி வரை

இடம்: மல்டிபர்பஸ் ஹால்

Image of New Believers
டீன்ஸ் ஃபார் ஜீசஸ்

ஒவ்வொரு ஞாயிற்று கிழமைகளிலும்

காலை: 7 மணி முதல் 8:30 மணி வரை

9:30 மணி முதல் -11 மணி வரை

இடம்: எல்ஷடாய் ஹால் 

Image of New Believers
RED - தமிழ் மாணவர்கள் ஐக்கியம்

ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம் ஞாயிறு

காலை: 11 மணி முதல் - 12 மணி வரை

இடம்: எல்ஷடாய் ஹால்

Image of New Believers
ஆண்கள் ஐக்கியம்

ஒவ்வொரு மாதமும் 4ஆம் ஞாயிறு

மாலை: 6 மணி முதல் - 8 மணி வரை

இடம்: எல்ஷடாய் ஹால் 

Image of New Believers
வியாபாரிகள் ஐக்கியம்

ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறு 

மாலை: 6 மணி முதல் - 9 மணி வரை 

இடம்: எல்ஷடாய் ஹால்

Image of New Believers
முதியோர் ஆராதனை

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் 

காலை: 10:30 மணி முதல் - 12 மணி வரை 

இடம்: மல்டிபர்பஸ் ஹால்